Nepřevázka

Obec Nepřevázka, Nepřevázka, Obecní úřad Nepřevázka, koupaliště, tenisové kurty, fotbalové hřiště, dětské hriště, autobusová zastávka, nádraží, Heso, Hospoda na Statku, hotel, restaurace, hospoda, výlety, Chlum, kaplička, Baráčníci, Sbor Dobrovolných Hasičů, Švédské šance, turistika, cykloturistika, hospoda u Mysíků, úřední deska, epodatelna, fotogalerie, akce v obci, knihovna, ping pong, fotbal, kopaná, penzion, Švédské šance

Historie obce (první část)


V pravěku bylo nad obcí hradiště "Švédské šance" s osídlením již z pozdní doby kamenné, doby bronzové, počátku doby železné a především slovanským kmenem Charvátců.

Ve starých pramenech je obec uváděna jako Nepřívazy - ves, Nepřevazy, Nepřeves. Název pochází od osobního jména Nepřivad či Nepřivěd - ves Nepřivadova či Nepřivědova.

historie Nepřevázka

V první polovině 13. století patřila část vsi k Jizernímu Velnu, kde tehdy sídlil Ctibor ze Vtelna. Jeho synové prodali tuto část Hostilce, vdově po Markvartovi z Března a ta ji v roce 1225 věnovala johanitské komendě při kostele sv. Víta na Podolci v Mladé Boleslavi. Již v této době ovšem patřil jeden kmetcí dvůr ve vesnici k Vinařicům, noboť Havel z Vinařic jej daroval v roce 1340 Půtovi ze Žandova spolu s dědictvím v Křimíně a Vinařících. Roku 1447 prodal Jan ze Slivna Nepřevázku Janu Šatalovi z Kovače, seděním na Újezdci, jenž již v roce 1450 postoupil právo na Nepřevázku Janu Černínovi z Černína. Jeho potomci prodali sice své zboží Vančurům z Řehnic, avšak zřejmě bez Nepřevázky, kterou již v této době (počátek 16. století) vlastní Jaroš Stránovský ze Sojovic, majitel Stránova. Jeho syn Markvart prodal celé panství včetně Nepřevázky v roce 1545 Zikmundovi Berkovi z Dubé. Poplužní dvůr zakoupil v roce 1551 Jiřík Cetenský z Cetna a připojil jej k vinařickému panství. Zbytek majetku v Nepřevázce věnoval Zikmund Berka z Dubé v roce 1565 svému synovi Petrovi. Ten prodal majetek v roce 1589 Karlovi z Bibrštějna na Děvíně. Jeho syn Adam zapsal před smrtí majetek manželce Anně, rozené Šlikové z Holiče. Ta se podruhé provdala za Michala staršího Slavatu z Chlumu. Ten jako aktivní účastník pražské defenestrace a stavovského povstání byl po Bílé hoře odsouzen ke ztrátě jmění, avšak na přímluvu svého bratra, jednoho z vůdců katolické strany, Viléma Slavaty, abyl omilostněn a po slibu přestupu ke katolické víře mu byl majetek v roce 1625 vrácen. Michal však nakonec konverzi odmítl, raději emigroval do Saska a majetek svěřil do správy svému Bratrovi Jáchymovi. V roce 1642 přešel majetek na syna Rudolfa a ten jej v roce 1695 prodal Otovi Ferdinandovi z Nostic. Roku 1698 přestala být Nepřevázka součástí stránovského panství, když ji ke své dobrovické državě přikoupil Karel Arnošt z Valdštejna. Po něm Panství zdědila dcera Marie Anna, provdaná za knížete Furstenberga. V roce 1756 jej odkázala svému synovi Karlu Egonu a ten zase synovi Filipovi. V roce 1808 přešlo celé dobrovické panství včetně Nepřevázky do rukou Thurn-Taxisů. Posledním feudálním majitelem Nepřevázky byl kníže Hugo Thurn-Taxis. V roce 1924 proběhlo v obci v rámci pozemkové reformy přídělové řízení, při němž byl bezzemkům a malorolníkům přidělen z velké části velkostatek Thurn-Taxisů. Zbytkový statek o rozloze 80 ha si pronajal a o tři roky později i koupil Slavoj Schonfeld, od kterého jej posléze odkoupil Josef Nepomucký.


Další zajímavé historické události a fotografie (více zde >>>)

<<< zpět na hlavní stránku

Informace a novinky


25. 04. 2018
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU NEPŘEVÁZKA – ČIŠTĚNÍ SILNICE STŘEDA 2.5.2018
Obecní úřad upozorňuje na to, že ve středu 2.5.2018 během dne se bude provádět čištění silnice v obci. Žádáme o parkování aut mimo komunikaci
více zde >>>

25. 04. 2018
POZVÁNKA OBECNÍHO ÚŘADU NEPŘEVÁZKA – PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018
Obecní úřad Nepřevázka a SDH Nepřevázka si Vás dovolují pozvat na pálení čarodějnic, které se bude naposledy konat nahoře na původním plácku v pondělí 30.4.2018.

více zde >>>

31. 01. 2018
BARÁČNICKÝ PLES
Obec baráčníků v Nepřevázce Vás srdečně zve na Baráčnický ples
více zde >>>

... archiv novinek

Užitečné odkazy


Uzemni plan - stránky
/www.upneprevazka.cz/

ÚZEMNÍ PLÁN-On-line-dotazník
/studiomap.onquanda.com/survey/08d61085c44f010b424c8b26387ac85b//

DATOVE SCHRANKY - oficiální stránky
/www.datoveschranky.info/

... více odkazů

Obrázek z fotogalerie


Náhodné foto

... fotogalerie

Copyright © 2006 -2009 OBEC NEPŘEVÁZKA, Všechna práva vyhrazena

Web design & kód: Bogobanga - design | internetová řešení | reklama