Nepřevázka

Obec Nepřevázka, Nepřevázka, Obecní úřad Nepřevázka, koupaliště, tenisové kurty, fotbalové hřiště, dětské hriště, autobusová zastávka, nádraží, Heso, Hospoda na Statku, hotel, restaurace, hospoda, výlety, Chlum, kaplička, Baráčníci, Sbor Dobrovolných Hasičů, Švédské šance, turistika, cykloturistika, hospoda u Mysíků, úřední deska, epodatelna, fotogalerie, akce v obci, knihovna, ping pong, fotbal, kopaná, penzion, Švédské šance

Detail novinky


30. 11. 2015
Nabídka dotací
Starobrněnská 20, Brno 602 00, IČ: 26298163 tel.: +420 542 211 083 www.rpa.cz, info@rpa.cz
Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností
Způsobilé náklady:
Budou podporovány nezemědělské činnosti v oblastech zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.
Typovým výdajem, například v oblasti výzkumu a vývoje, může být vybudování chemické laboratoře, v oblasti textilu nákup šicího stroje, v oblasti zpracování kovů pořízení obráběčky, brusky apod.
Podmínky způsobilosti:
 žadatel musí být zemědělským podnikatelem s historií podnikání
 projekt musí být realizován mimo hl. města Prahy
 je nutné vykázat min. 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chovat minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s min. výměrou 3 ha
Další informace:
Podpora:
25% způsobilých výdajů pro velké podniky
35% způsobilých výdajů pro střední podniky
45% způsobilých výdajů pro malé podniky
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt.
O naší společnosti:
Skupina RPA se od roku 2002 zabývá komplexními poradenskými službami v oblasti grantů a dotací. Poskytujeme profesionální služby spojené se získáváním finančních prostředků z dotačních programů, a to v rámci celého dotačního cyklu
V případě zájmu o nezávaznou konzultaci zdarma, nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Martin Kšica
Vedoucí obchodního oddělení
Email: ksica@rpa.cz
Telefon: 731 603 84


<<< zpět na hlavní stránku

Informace a novinky


15. 11. 2017
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 25.11.2017 14:00 HODIN

více zde >>>

30. 10. 2017
Návrh znaku
Pomozte při návrhu znaku obce
více zde >>>

21. 06. 2017
Dětský den 24.6.2017 od 13:30 HESO
Dovolujeme si Vás pozvat na dětský den
více zde >>>

... archiv novinek

Užitečné odkazy


DATOVE SCHRANKY - oficiální stránky
/www.datoveschranky.info/

CZECH POINT - oficiální stránky
/www.czechpoint.cz/

Nahlížení do katastru nemovitostí
/nahlizenidokn.cuzk.cz/

... více odkazů

Obrázek z fotogalerie


Náhodné foto

... fotogalerie

Copyright © 2006 -2009 OBEC NEPŘEVÁZKA, Všechna práva vyhrazena

Web design & kód: Bogobanga - design | internetová řešení | reklama